Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

129,48 €
Pressupost actual / hab.: 254,84 €

Pressupost inicial

16,44 M€
Pressupost actual: 32,36 M€

% execució

42,04 %
Despesa real són 13,61 M€

% sobre el total del press.

23,72 %

Mitjana despesa provincial

665.842,07 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 5,18% 852.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 11,37% 1,87 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 58,14% 9,56 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 23,31% 3,83 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,00% 328.790,38 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.