Inversions reals

Despesa pres. / hab.

129,48 €
Despesa pres act. / hab.: 254,84 €

Despesa pressupostada

16,4 M€
Despesa actualitzada: 32,4 M€

% execució

42,04 %
Despesa real són 13,6 M€

% sobre el total del press.

12,05 %

Mitjana despesa provincial

652.637,3 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 5,18% 852.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 11,37% 1,9 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 58,14% 9,6 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 23,31% 3,8 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,00% 328.790,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.