Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 22 febrer 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.141,5 €
6,26 % més vs 2018

Despesa total

145 M€
6,26 % més vs 2018

Estalviament net

2,3 M€
26,35 % més vs 2018

Nivell d'endeutament

91.950,4 €
3,46 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63.42 %
0,91 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 10,69%
-1,58%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 9,00%
-29,18%
Habitatge i urbanisme 9.004.946 € 6,21%
+ 14,64%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9,78%
+ 5,66%
Medi ambient 4.180.428 € 2,88%
+ 4,06%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,05%
+ 6,02%
Serveis socials i promoció social 13.567.448 € 9,36%
+ 6,52%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2,18%
+ 3,74%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1,43%
+ 90,30%
Educació 19.567.202 € 13,50%
+ 1,81%
Cultura 10.028.975 € 6,92%
+ 25,42%
Esport 5.462.297 € 3,77%
+ 14,65%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.850.876 € 1,97%
+ 78,14%
Transport públic 3.897.536 € 2,69%
+ 27,57%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0,50%
+ 13,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1,16%
+ 3,61%
Serveis de caràcter general 21.804.549 € 15,04%
+ 27,98%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2,88%
+ 1,99%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 122 € 10,69 %
Serveis públics bàsics 40.408.020 € 318 € 27,88 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 132 € 11,59 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 292 € 25,62 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,15 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 218 € 19,08 %
Total 144.954.491 € 1.141,48 €