Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert.

Última actualització: 16 gener 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.147,4 €
6,09 % més vs 2018

Despesa total

144,7 M€
6,09 % més vs 2018

Estalviament net

24,1 €
3,09 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

92 €
3,46 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

63,4 €
0,91 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 10,71%
-1,58%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 9,01%
-29,18%
Habitatge i urbanisme 8.764.946 € 6,06%
+ 11,59%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9,80%
+ 5,66%
Medi ambient 4.180.428 € 2,89%
+ 4,06%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,05%
+ 6,02%
Serveis socials i promoció social 13.567.448 € 9,38%
+ 6,52%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2,18%
+ 3,74%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1,43%
+ 90,30%
Educació 19.567.202 € 13,52%
+ 1,81%
Cultura 10.028.975 € 6,93%
+ 25,42%
Esport 5.462.297 € 3,77%
+ 14,65%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.850.876 € 1,97%
+ 78,14%
Transport públic 3.897.536 € 2,69%
+ 27,57%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0,50%
+ 13,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1,16%
+ 3,61%
Serveis de caràcter general 21.804.549 € 15,07%
+ 27,98%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2,88%
+ 1,99%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 123 € 10,71 %
Serveis públics bàsics 40.168.020 € 318 € 27,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 133 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 294 € 25,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,16 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 219 € 19,11 %
Total 144.714.491 € 1.147,37 €

Cerca una partida específica