Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica la proposta del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Mataró.

Última actualització: 20 febrer 2018.

Personaliza

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2018

Despesa per habitant

1.088,8 €
1,37 % més vs 2017

Despesa total

136,7 M€
1,37 % més vs 2017

Estalviament net

24,9 €
0,40 % menys vs 2017

Nivell d'endeutament

101,5 €
2,22 % menys vs 2017

Capacitat d'autofinançament

64 €
0,08 % més vs 2017

Proposta per al 2018

Quantitat % s/ Total vs. 2017
Deute públic Deute públic 15.746.091 € 11.52 %
-1,94%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.307.098 € 13.4 %
+ 37,12%
Habitatge i urbanisme 7.804.911 € 5.71 %
+ 27,08%
Benestar comunitari 13.418.446 € 9.82 %
-0,42%
Medi ambient 4.017.161 € 2.94 %
-1,47%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.01 %
0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0.05 %
+ 2,52%
Serveis socials i promoció social 12.737.296 € 9.32 %
-14,44%
Foment de l'ocupació 3.039.179 € 2.22 %
-3,10%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.089.320 € 0.8 %
+ 5,25%
Educació 19.220.268 € 14.06 %
+ 4,70%
Cultura 8.640.348 € 6.32 %
+ 19,30%
Esport 4.762.312 € 3.48 %
+ 4,91%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.520.364 € 1.11 %
-11,22%
Transport públic 3.055.266 € 2.24 %
-6,74%
Altres actuacions de caràcter econòmic 635.473 € 0.46 %
-32,00%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 1.19 %
-12,59%
Serveis de caràcter general 16.887.537 € 12.36 %
-17,68%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 2.99 %
-1,49%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 11,52 %
Serveis públics bàsics 43.547.616 € 347 € 31,87 %
Actuacions de protecció i promoció social 15.846.348 € 126 € 11,60 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.712.247 € 269 € 24,67 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.211.103 € 42 € 3,81 %
Actuacions de caràcter general 22.598.891 € 180 € 16,54 %
Total 136.662.297 € 1.088,80 €

Cerca una partida específica