Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

462,68 €
Estimació inicial: 435,07 €

Despesa pressupostada

58,75 M€
Estimació inicial: 55,25 M€

% execució

70,40 %
Despesa real són 41,36 M€

% sobre el total del press.

40,37 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,31% 722.746,94 €
Personal eventual 0,21% 117.225,65 €
Personal funcionari 39,50% 21,82 M€
Personal laboral 36,63% 20,24 M€
Un altre personal 3,27% 1,81 M€
Incentius al rendiment 1,74% 959.632,83 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,68% 13,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.