Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

430,74 €
Pressupost actual / hab.: 459,13 €

Pressupost inicial

55,25 M€
Pressupost actual: 58,89 M€

% execució

96,80 %
Despesa real són 57,01 M€

% sobre el total del press.

40,46 %

Mitjana despesa provincial

992.094,25 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,31% 722.746,94 €
Personal eventual 0,32% 175.225,65 €
Personal funcionari 39,03% 21,56 M€
Personal laboral 33,56% 18,54 M€
Un altre personal 1,65% 913.361,41 €
Incentius al rendiment 1,47% 809.632,83 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,66% 12,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.