Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,14 %
Administració general 257.692 € 2 € 0,19 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 9.222.609 € 73 € 6,84 %
Esport 1.439.145 € 11 € 1,07 %
Foment de l'ocupació 972.033 € 8 € 0,72 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.038.209 € 8 € 0,77 %
Ingressos genèrics 101.892.384 € 808 € 75,58 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.718.916 € 14 € 1,28 %
Participació ciutadana 939.803 € 7 € 0,70 %
Protecció i promoció social 4.525.826 € 36 € 3,36 %
Altres 419.965 € 3 € 0,31 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.568.907 € 68 € 6,36 %
Salubritat Pública 146.270 € 1 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.052.520 € 8 € 0,78 %
Transport públic 778.350 € 6 € 0,58 %
Comerç, turisme i empresa 581.025 € 5 € 0,43 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 1.050.116 € 8 € 0,78 %
Total 134.812.906 € 1.068,87 €

Busca una partida específica