En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 25 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.068,87 €
Pressupost per habitant actual: 1.237,25 €

Pressupost inicial

134,81 M€
Pressupost actual: 156,05 M€

Execució

83% del pressupost actual

Habitants

126.127

Deute

115,16 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.057.303,20 € 11,91%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.351.329,06 € 9,90%
Habitatge i urbanisme 6.141.806,31 € 4,56%
Benestar comunitari 13.475.236,26 € 10,00%
Medi ambient 4.077.201,76 € 3,02%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.325,57 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 14.887.354,55 € 11,04%
Foment de l'ocupació 3.136.269,02 € 2,33%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.035.004,04 € 0,77%
Educació 18.357.024,71 € 13,62%
Cultura 7.242.493,66 € 5,37%
Esport 4.539.595,45 € 3,37%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.712.462,55 € 1,27%
Transport públic 3.275.904,60 € 2,43%
Altres actuacions de caràcter econòmic 934.472,10 € 0,69%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.857.859,10 € 1,38%
Serveis de caràcter general 20.513.971,73 € 15,22%
Administració financera i tributària 4.149.287,33 € 3,08%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 25 maig 2024.

Ingressos
94%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,50 € 0,14 %
Administració general 257.691,68 € 2,04 € 0,19 %
Enllumenat públic 15.000,00 € 0,12 € 0,01 %
Ensenyament 9.222.608,64 € 73,12 € 6,84 %
Esport 1.439.144,77 € 11,41 € 1,07 %
Foment de l'ocupació 972.032,55 € 7,71 € 0,72 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.038.209,40 € 8,23 € 0,77 %
Ingressos genèrics 101.892.384,36 € 807,86 € 75,58 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.718.915,52 € 13,63 € 1,28 %
Participació ciutadana 939.802,71 € 7,45 € 0,70 %
Protecció i promoció social 4.525.825,75 € 35,88 € 3,36 %
Altres 419.964,58 € 3,33 € 0,31 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.568.906,89 € 67,94 € 6,36 %
Salubritat Pública 146.269,93 € 1,16 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.052.519,93 € 8,34 € 0,78 %
Transport públic 778.350,49 € 6,17 € 0,58 %
Comerç, turisme i empresa 581.024,64 € 4,61 € 0,43 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.050.116,00 € 8,33 € 0,78 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica