En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 19 novembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.068,9 €

Despesa total

134,8 M€

Execució

97% del pressupost

Habitants

126.127

Deute

115,2 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 16.057.303 € 11.91 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.351.329 € 9.9 %
Habitatge i urbanisme 6.141.806 € 4.56 %
Benestar comunitari 13.475.236 € 10.0 %
Medi ambient 4.077.202 € 3.02 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.01 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.326 € 0.05 %
Serveis socials i promoció social 14.887.355 € 11.04 %
Foment de l'ocupació 3.136.269 € 2.33 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.035.004 € 0.77 %
Educació 18.357.025 € 13.62 %
Cultura 7.242.494 € 5.37 %
Esport 4.539.595 € 3.37 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.712.463 € 1.27 %
Transport públic 3.275.905 € 2.43 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 934.472 € 0.69 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.857.859 € 1.38 %
Serveis de caràcter general 20.513.972 € 15.22 %
Administració financera i tributària 4.149.287 € 3.08 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 19 novembre 2018.

Ingressos
108%
Despesa
97%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.149.287 € 33 € 3,08 %
Administració general 8.294.240 € 66 € 6,15 %
Enllumenat públic 2.669.401 € 21 € 1,98 %
Ensenyament 18.357.025 € 146 € 13,62 %
Esport 4.539.595 € 36 € 3,37 %
Foment de l'ocupació 3.136.269 € 25 € 2,33 %
Fons de contingència 589.069 € 5 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 7.180.957 € 57 € 5,33 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.077.202 € 32 € 3,02 %
Participació ciutadana 3.352.221 € 27 € 2,49 %
Protecció i promoció social 11.869.132 € 94 € 8,80 %
Altres 943.861 € 7 € 0,70 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.805.836 € 86 € 8,02 %
Salubritat Pública 1.035.004 € 8 € 0,77 %
Seguretat i protecció civil 11.561.582 € 92 € 8,58 %
Transport públic 3.275.905 € 26 € 2,43 %
Òrgans de govern 1.857.859 € 15 € 1,38 %
Aportació EPE TCM 1.983.062 € 16 € 1,47 %
Aportació PUMSA 7.482.203 € 59 € 5,55 %
Atenció als ciutadans 1.157.626 € 9 € 0,86 %
Comerç, turisme i empresa 1.712.463 € 14 € 1,27 %
Comunicació 1.483.312 € 12 € 1,10 %
Cultura 7.242.494 € 57 € 5,37 %
Deute públic 16.057.303 € 127 € 11,91 %
Total 134.812.906 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica