En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 maig 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

901,04 €
Pressupost per habitant actual: 901,04 €

Pressupost inicial

113,1 M€
Pressupost actual: 113,1 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses de Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.280.304,88 € 16,16%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.087.882,35 € 9,80%
Habitatge i urbanisme 5.278.460,26 € 4,67%
Benestar comunitari 12.533.426,32 € 11,08%
Medi ambient 2.638.289,53 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.325,57 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.534.878,88 € 8,43%
Foment de l'ocupació 1.853.788,30 € 1,64%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 982.725,88 € 0,87%
Educació 16.774.627,02 € 14,83%
Cultura 6.364.205,10 € 5,63%
Esport 2.780.126,18 € 2,46%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.140.585,37 € 1,01%
Transport públic 4.321.395,42 € 3,82%
Altres actuacions de caràcter econòmic 794.113,00 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.759.091,81 € 1,56%
Serveis de caràcter general 13.120.962,34 € 11,60%
Administració financera i tributària 3.782.257,80 € 3,34%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 maig 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.888.716,53 € 389,50 € 42,52 %
Impostos indirectes 3.767.740,00 € 30,02 € 3,28 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.247.512,16 € 169,28 € 18,48 %
Transferències corrents 38.402.013,75 € 305,95 € 33,40 %
Ingressos patrimonials 2.461.540,89 € 19,61 € 2,14 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,19 %
Total 114.986.548,63 € 916,10 €

Cerca una partida específica