En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 octubre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

901 €

Despesa total

113,1 M€

Execució

110% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.280.305 € 16.16 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.087.882 € 9.8 %
Habitatge i urbanisme 5.278.460 € 4.67 %
Benestar comunitari 12.533.426 € 11.08 %
Medi ambient 2.638.290 € 2.33 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0.01 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 61.326 € 0.05 %
Serveis socials i promoció social 9.534.879 € 8.43 %
Foment de l'ocupació 1.853.788 € 1.64 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 982.726 € 0.87 %
Educació 16.774.627 € 14.83 %
Cultura 6.364.205 € 5.63 %
Esport 2.780.126 € 2.46 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.140.585 € 1.01 %
Transport públic 4.321.395 € 3.82 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 794.113 € 0.7 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.759.092 € 1.56 %
Serveis de caràcter general 13.120.962 € 11.6 %
Administració financera i tributària 3.782.258 € 3.34 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 octubre 2018.

Ingressos
105%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.888.717 € 390 € 39,74 %
Impostos indirectes 3.767.740 € 30 € 3,06 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.247.512 € 169 € 17,27 %
Transferències corrents 38.402.014 € 306 € 31,22 %
Ingressos patrimonials 2.461.541 € 20 € 2,00 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,02 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,18 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 6,50 %
Total 123.006.899 € 980,00 €