En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 31 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.086,64 €
Estimació inicial: 901,04 €

Despesa total

136,39 M€
Estimació inicial: 113,1 M€

Execució

91% del pressupost

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 17.752.171 € 13,02%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.682.277 € 8,57%
Habitatge i urbanisme 6.487.498 € 4,76%
Benestar comunitari 12.806.747 € 9,39%
Medi ambient 2.860.784 € 2,10%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.151 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.603 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 17.780.733 € 13,04%
Foment de l'ocupació 4.905.801 € 3,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.223.908 € 0,90%
Educació 19.700.865 € 14,44%
Cultura 7.401.436 € 5,43%
Esport 4.996.252 € 3,66%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.905.270 € 1,40%
Transport públic 3.528.463 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 819.379 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.835.282 € 1,35%
Serveis de caràcter general 16.400.794 € 12,02%
Administració financera i tributària 4.234.645 € 3,10%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 maig 2020.

Ingressos
105%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,15 %
Administració general 225.692 € 2 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 8.908.491 € 71 € 7,07 %
Esport 765.341 € 6 € 0,61 %
Foment de l'ocupació 733.662 € 6 € 0,58 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 212.861 € 2 € 0,17 %
Ingressos genèrics 97.833.440 € 779 € 77,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 641.309 € 5 € 0,51 %
Participació ciutadana 112.000 € 1 € 0,09 %
Protecció i promoció social 4.279.717 € 34 € 3,40 %
Altres 201.096 € 2 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.374.540 € 67 € 6,65 %
Salubritat Pública 146.270 € 1 € 0,12 %
Seguretat i protecció civil 1.064.750 € 8 € 0,85 %
Transport públic 812.241 € 6 € 0,65 %
Comerç, turisme i empresa 875.777 € 7 € 0,70 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 518.850 € 4 € 0,41 %
Total 123.006.899 € 980,00 €