En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 març 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

901,04 €
Pressupost per habitant actual: 1.086,64 €

Pressupost inicial

113,1 M€
Pressupost actual: 136,39 M€

Execució

91% del pressupost actual

Habitants

125.517

Deute

122,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.280.304,88 € 8,28%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.360.185,33 € 5,15%
Habitatge i urbanisme 5.933.962,35 € 2,69%
Benestar comunitari 12.208.184,77 € 5,53%
Medi ambient 2.684.555,79 € 1,22%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.150,95 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.602,98 € 0,03%
Serveis socials i promoció social 11.333.913,17 € 5,14%
Foment de l'ocupació 2.424.274,75 € 1,10%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.181.522,15 € 0,54%
Educació 17.584.992,76 € 7,97%
Cultura 6.700.593,60 € 3,04%
Esport 3.010.629,28 € 1,36%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.839.547,84 € 0,83%
Transport públic 3.528.394,60 € 1,60%
Altres actuacions de caràcter econòmic 910.891,71 € 0,41%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.865.282,48 € 0,85%
Serveis de caràcter general 21.065.458,36 € 9,55%
Administració financera i tributària 3.883.607,30 € 1,76%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 març 2023.

Ingressos
105%
Despesa
91%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,51 € 0,15 %
Administració general 225.691,68 € 1,80 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000,00 € 0,12 € 0,01 %
Ensenyament 8.908.491,18 € 70,97 € 7,07 %
Esport 765.340,77 € 6,10 € 0,61 %
Foment de l'ocupació 733.662,30 € 5,85 € 0,58 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 212.861,15 € 1,70 € 0,17 %
Ingressos genèrics 97.833.439,51 € 779,44 € 77,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 641.308,88 € 5,11 € 0,51 %
Participació ciutadana 112.000,00 € 0,89 € 0,09 %
Protecció i promoció social 4.279.716,86 € 34,10 € 3,40 %
Altres 201.095,66 € 1,60 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.374.539,70 € 66,72 € 6,65 %
Salubritat Pública 146.269,93 € 1,17 € 0,12 %
Seguretat i protecció civil 1.064.749,87 € 8,48 € 0,85 %
Transport públic 812.240,91 € 6,47 € 0,65 %
Comerç, turisme i empresa 875.776,89 € 6,98 € 0,70 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 518.850,00 € 4,13 € 0,41 %
Total 123.006.898,63 € 980,00 €