En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

995,55 €
Pressupost per habitant actual: 995,55 €

Pressupost inicial

122,36 M€
Pressupost actual: 122,36 M€

Execució

110% del pressupost actual

Habitants

122.905,0

Deute

94,81 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.130.395 € 5,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.079.173 € 4,67%
Habitatge i urbanisme 7.966.791 € 3,36%
Benestar comunitari 14.428.631 € 6,08%
Medi ambient 3.762.795 € 1,58%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.055.767 € 3,81%
Foment de l'ocupació 1.420.175 € 0,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 820.421 € 0,35%
Educació 14.209.564 € 5,99%
Cultura 2.270.672 € 0,96%
Esport 1.971.112 € 0,83%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 693.714 € 0,29%
Transport públic 2.768.253 € 1,17%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.429.368 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.494.100 € 0,63%
Serveis de caràcter general 38.112.798 € 16,05%
Administració financera i tributària 3.560.952 € 1,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
119%
Despesa
110%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 50.447.729 € 410 € 20,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.166.733 € 278 € 13,58 %
Despeses financeres 3.965.250 € 32 € 1,58 %
Transferències corrents 11.159.130 € 91 € 4,44 %
Inversions reals 16.722.369 € 136 € 6,65 %
Transferències de capital 107.846 € 1 € 0,04 %
Actius financers 2.360.857 € 19 € 0,94 %
Passius financers 10.264.645 € 84 € 4,08 %
Total 122.358.353 € 995,55 €

Cerca una partida específica