En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 abril 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

2.046,73 €
Pressupost per habitant actual: 2.046,73 €

Pressupost inicial

251,55 M€
Pressupost actual: 251,55 M€

Execució

53% del pressupost actual

Habitants

122.905,0

Deute

94,81 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.130.394,56 € 5,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.079.173,18 € 4,67%
Habitatge i urbanisme 7.966.791,38 € 3,36%
Benestar comunitari 14.428.631,23 € 6,08%
Medi ambient 3.762.795,33 € 1,58%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.055.766,73 € 3,81%
Foment de l'ocupació 1.420.174,77 € 0,60%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 820.421,16 € 0,35%
Educació 14.209.564,07 € 5,99%
Cultura 2.270.671,69 € 0,96%
Esport 1.971.111,77 € 0,83%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 693.714,45 € 0,29%
Transport públic 2.768.253,10 € 1,17%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.429.367,82 € 0,60%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.494.100,47 € 0,63%
Serveis de caràcter general 38.112.797,63 € 16,05%
Administració financera i tributària 3.560.952,44 € 1,50%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 abril 2021.

Ingressos
119%
Despesa
53%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 30.324.173,11 € 246,73 € 24,78 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.478.902,14 € 223,58 € 22,46 %
Despeses financeres 3.960.749,90 € 32,23 € 3,24 %
Transferències corrents 31.204.135,95 € 253,89 € 25,50 %
Inversions reals 16.274.204,91 € 132,41 € 13,30 %
Transferències de capital 556.010,02 € 4,52 € 0,45 %
Actius financers 2.295.532,00 € 18,68 € 1,88 %
Passius financers 10.264.644,66 € 83,52 € 8,39 %
Total 251.552.910,84 € 2.046,73 €

Cerca una partida específica