En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 juny 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.466,1 €
Pressupost per habitant actual: 1.466,1 €

Pressupost inicial

181,6 M€
Pressupost actual: 181,6 M€

Execució

67% del pressupost actual

Habitants

123.868

Deute

107,75 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.706.539,24 € 9,90%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.770.131,04 € 7,25%
Habitatge i urbanisme 3.811.053,64 € 2,57%
Benestar comunitari 13.725.946,83 € 9,24%
Medi ambient 3.113.125,94 € 2,10%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 8.741.642,26 € 5,89%
Foment de l'ocupació 2.302.826,28 € 1,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 714.572,05 € 0,48%
Educació 20.677.408,96 € 13,92%
Cultura 5.672.135,26 € 3,82%
Esport 2.994.197,46 € 2,02%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.328.298,51 € 0,89%
Transport públic 2.916.110,10 € 1,96%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.156.587,12 € 0,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.395.347,63 € 0,94%
Serveis de caràcter general 12.273.846,38 € 8,27%
Administració financera i tributària 3.448.640,90 € 2,32%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 juny 2021.

Ingressos
106%
Despesa
67%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 14.711.189,24 € 118,77 € 8,10 %
Serveis públics bàsics 31.420.257,45 € 253,66 € 17,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.059.844,91 € 89,29 € 6,09 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 30.058.313,73 € 242,66 € 16,55 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.400.995,73 € 43,60 € 2,97 %
Actuacions de caràcter general 17.117.834,91 € 138,19 € 9,43 %
Total 181.602.949,90 € 1.466,10 €