En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.466,1 €
Pressupost per habitant actual: 1.466,1 €

Pressupost inicial

181,6 M€
Pressupost actual: 181,6 M€

Execució

67% del pressupost actual

Habitants

123.868

Deute

107,75 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 14.706.539,24 € 9,90%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.770.131,04 € 7,25%
Habitatge i urbanisme 3.811.053,64 € 2,57%
Benestar comunitari 13.725.946,83 € 9,24%
Medi ambient 3.113.125,94 € 2,10%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 8.741.642,26 € 5,89%
Foment de l'ocupació 2.302.826,28 € 1,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 714.572,05 € 0,48%
Educació 20.677.408,96 € 13,92%
Cultura 5.672.135,26 € 3,82%
Esport 2.994.197,46 € 2,02%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.328.298,51 € 0,89%
Transport públic 2.916.110,10 € 1,96%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.156.587,12 € 0,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.395.347,63 € 0,94%
Serveis de caràcter general 12.273.846,38 € 8,27%
Administració financera i tributària 3.448.640,90 € 2,32%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.

Ingressos
106%
Despesa
67%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 38.928.717,28 € 314,28 € 23,16 %
Impostos indirectes 4.170.706,67 € 33,67 € 2,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 24.397.969,83 € 196,97 € 14,52 %
Transferències corrents 38.640.053,43 € 311,95 € 22,99 %
Ingressos patrimonials 1.540.663,46 € 12,44 € 0,92 %
Transferències de capital 1.870.000,00 € 15,10 € 1,11 %
Actius financers 220.325,30 € 1,78 € 0,13 %
Total 103.254.771,38 € 833,59 €

Cerca una partida específica