En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 25 juny 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

2.625,27 €

Despesa total

333,38 M€

Execució

84% del pressupost

Habitants

126.988

Deute

115,16 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 22.891.974 € 6,87%
Deute públic 22.891.974 € 6,87%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.615.713 € 5,88%
Seguretat i mobilitat ciutadana 19.615.713 € 5,88%
Habitatge i urbanisme 13.164.209 € 3,95%
Habitatge i urbanisme 13.164.209 € 3,95%
Benestar comunitari 14.373.297 € 4,31%
Benestar comunitari 14.373.297 € 4,31%
Medi ambient 5.348.991 € 1,60%
Medi ambient 5.348.991 € 1,60%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0,02%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0,02%
Serveis socials i promoció social 16.757.560 € 5,03%
Serveis socials i promoció social 16.757.560 € 5,03%
Foment de l'ocupació 6.411.049 € 1,92%
Foment de l'ocupació 6.411.049 € 1,92%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.180.815 € 0,35%
Sanitat 1.180.815 € 0,35%
Educació 21.855.770 € 6,56%
Educació 21.855.770 € 6,56%
Cultura 8.719.161 € 2,62%
Cultura 8.719.161 € 2,62%
Esport 5.428.737 € 1,63%
Esport 5.428.737 € 1,63%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.309.182 € 0,69%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.309.182 € 0,69%
Transport públic 3.361.992 € 1,01%
Transport públic 3.361.992 € 1,01%
Altres actuacions de caràcter econòmic 778.192 € 0,23%
Altres actuacions de caràcter econòmic 778.192 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 0,49%
Òrgans de govern 1.623.895 € 0,49%
Serveis de caràcter general 18.711.304 € 5,61%
Serveis de caràcter general 18.711.304 € 5,61%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 1,23%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 1,23%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 25 juny 2019.

Ingressos
88%
Despesa
84%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 15,15 %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 15,15 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 1,52 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 1,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 6,54 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 6,54 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 14,53 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 14,53 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 0,53 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 0,53 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 1,42 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 1,42 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 4,53 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 4,53 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 5,77 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 5,77 %
Total 333.378.341 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica