En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 24 juny 2022.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.074,21 €
Pressupost per habitant actual: 1.312,64 €

Pressupost inicial

136,41 M€
Pressupost actual: 166,69 M€

Execució

84% del pressupost actual

Habitants

126.988

Deute

102,99 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.746.091,13 € 11,54%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 18.419.097,70 € 13,50%
Habitatge i urbanisme 7.854.911,39 € 5,76%
Benestar comunitari 13.418.446,34 € 9,84%
Medi ambient 4.017.160,73 € 2,94%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.867,91 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 12.737.295,93 € 9,34%
Foment de l'ocupació 3.039.179,49 € 2,23%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.089.320,26 € 0,80%
Educació 19.220.267,81 € 14,09%
Cultura 7.996.347,78 € 5,86%
Esport 4.764.311,64 € 3,49%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.600.363,78 € 1,17%
Transport públic 3.055.266,13 € 2,24%
Altres actuacions de caràcter econòmic 635.472,64 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.894,99 € 1,19%
Serveis de caràcter general 17.037.537,35 € 12,49%
Administració financera i tributària 4.087.458,46 € 3,00%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 24 juny 2022.

Ingressos
88%
Despesa
84%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.087.458,46 € 32,19 € 3,00 %
Administració general 8.580.419,14 € 67,57 € 6,29 %
Enllumenat públic 2.488.045,04 € 19,59 € 1,82 %
Ensenyament 19.220.267,81 € 151,35 € 14,09 %
Esport 4.764.311,64 € 37,52 € 3,49 %
Foment de l'ocupació 3.039.179,49 € 23,93 € 2,23 %
Fons de contingència 600.262,46 € 4,73 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.547.897,54 € 67,31 € 6,27 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.160,73 € 31,63 € 2,94 %
Participació ciutadana 2.609.419,39 € 20,55 € 1,91 %
Protecció i promoció social 12.737.295,93 € 100,30 € 9,34 %
Altres 980.690,45 € 7,72 € 0,72 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401,30 € 86,07 € 8,01 %
Salubritat Pública 1.089.320,26 € 8,58 € 0,80 %
Seguretat i protecció civil 12.317.893,58 € 97,00 € 9,03 %
Transport públic 3.055.266,13 € 24,06 € 2,24 %
Òrgans de govern 1.623.894,99 € 12,79 € 1,19 %
Aportació Tecnocampus 1.983.062,27 € 15,62 € 1,45 %
Aportació PUMSA 6.101.204,12 € 48,05 € 4,47 %
Atenció als ciutadans 1.105.947,80 € 8,71 € 0,81 %
Comerç, turisme i empresa 1.600.363,78 € 12,60 € 1,17 %
Comunicació 1.190.095,28 € 9,37 € 0,87 %
Cultura 7.996.347,78 € 62,97 € 5,86 %
Deute públic 15.746.091,13 € 124,00 € 11,54 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica