En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 agost 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.312,64 €

Despesa total

166,69 M€

Execució

168% del pressupost

Habitants

126.988

Deute

102,99 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 22.891.974 € 13,73%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 19.615.713 € 11,77%
Habitatge i urbanisme 13.164.209 € 7,90%
Benestar comunitari 14.373.297 € 8,62%
Medi ambient 5.348.991 € 3,21%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 62.868 € 0,04%
Serveis socials i promoció social 16.757.560 € 10,05%
Foment de l'ocupació 6.411.049 € 3,85%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.180.815 € 0,71%
Educació 21.855.770 € 13,11%
Cultura 8.719.161 € 5,23%
Esport 5.428.737 € 3,26%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.309.182 € 1,39%
Transport públic 3.361.992 € 2,02%
Altres actuacions de caràcter econòmic 778.192 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.623.895 € 0,97%
Serveis de caràcter general 18.711.304 € 11,23%
Administració financera i tributària 4.087.458 € 2,45%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 agost 2019.

Ingressos
177%
Despesa
168%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 122.538 € 1 € 0,07 %
Administració general 303.729 € 2 € 0,18 %
Enllumenat públic 15.000 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 11.145.735 € 88 € 6,69 %
Esport 1.075.474 € 8 € 0,65 %
Foment de l'ocupació 4.463.326 € 35 € 2,68 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.172.514 € 9 € 0,70 %
Ingressos genèrics 126.179.702 € 994 € 75,70 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.058.804 € 16 € 1,24 %
Participació ciutadana 383.309 € 3 € 0,23 %
Protecció i promoció social 5.584.740 € 44 € 3,35 %
Altres 1.115.618 € 9 € 0,67 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.476.653 € 67 € 5,09 %
Salubritat Pública 187.597 € 1 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.057.586 € 8 € 0,63 %
Transport públic 778.350 € 6 € 0,47 %
Atenció als ciutadans 0 € 0 € 0,00 %
Comerç, turisme i empresa 1.199.225 € 9 € 0,72 %
Comunicació 13.423 € 0 € 0,01 %
Cultura 1.277.337 € 10 € 0,77 %
Deute públic 78.511 € 1 € 0,05 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €