Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 22.891.974 € 180 € 13,73 %
Serveis públics bàsics 52.502.210 € 413 € 31,50 %
Actuacions de protecció i promoció social 23.238.482 € 183 € 13,94 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.184.482 € 293 € 22,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.449.366 € 51 € 3,87 %
Actuacions de caràcter general 24.422.657 € 192 € 14,65 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica