Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.005.996 € 121 € 9,06 %
Serveis públics bàsics 32.650.571 € 263 € 19,72 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.060.828 € 81 € 6,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.225.828 € 50 € 3,76 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.020.781 € 40 € 3,03 %
Actuacions de caràcter general 43.679.285 € 352 € 26,38 %
Total 106.820.318 € 860,87 €

Cerca una partida específica