Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.831,86 € 103,32 € 9,17 %
Serveis públics bàsics 42.700.023,43 € 330,70 € 29,36 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.900,89 € 128,72 € 11,43 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607,48 € 275,24 € 24,44 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.584,63 € 71,40 € 6,34 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323,23 € 216,98 € 19,26 %
Total 145.437.271,52 € 1.126,37 €

Cerca una partida específica