Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 60.000,00 € 0,46 € 0,04 %
Administració general 225.691,68 € 1,75 € 0,15 %
Enllumenat públic 562.814,57 € 4,36 € 0,37 %
Ensenyament 10.587.628,59 € 82,00 € 6,94 %
Esport 1.423.939,38 € 11,03 € 0,93 %
Foment de l'ocupació 976.322,80 € 7,56 € 0,64 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.488.588,54 € 11,53 € 0,98 %
Ingressos genèrics 114.791.646,58 € 889,03 € 75,29 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.094.562,97 € 8,48 € 0,72 %
Participació ciutadana 119.050,00 € 0,92 € 0,08 %
Protecció i promoció social 5.187.149,43 € 40,17 € 3,40 %
Altres 517.007,33 € 4,00 € 0,34 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.587.248,98 € 82,00 € 6,94 %
Salubritat Pública 1.069.661,37 € 8,28 € 0,70 %
Seguretat i protecció civil 1.353.713,74 € 10,48 € 0,89 %
Transport públic 945.735,60 € 7,32 € 0,62 %
Comerç, turisme i empresa 574.785,41 € 4,45 € 0,38 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 863.213,30 € 6,69 € 0,57 %
Deute públic 33.645,05 € 0,26 € 0,02 %
Total 0,00 €