Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 3.883.607,30 € 30,94 € 3,08 %
Administració general 7.536.651,60 € 60,04 € 5,99 %
Enllumenat públic 1.678.992,79 € 13,38 € 1,33 %
Ensenyament 17.584.992,76 € 140,10 € 13,97 %
Esport 3.010.629,28 € 23,99 € 2,39 %
Foment de l'ocupació 2.424.274,75 € 19,31 € 1,93 %
Fons de contingència 1.075.569,31 € 8,57 € 0,85 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 5.994.884,60 € 47,76 € 4,76 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.684.555,79 € 21,39 € 2,13 %
Participació ciutadana 1.736.375,61 € 13,83 € 1,38 %
Protecció i promoció social 11.333.913,17 € 90,30 € 9,00 %
Altres 555.734,68 € 4,43 € 0,44 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.529.191,98 € 83,89 € 8,36 %
Salubritat Pública 1.181.522,15 € 9,41 € 0,94 %
Seguretat i protecció civil 11.360.185,33 € 90,51 € 9,02 %
Transport públic 3.528.394,60 € 28,11 € 2,80 %
Òrgans de govern 1.865.282,48 € 14,86 € 1,48 %
Aportació EPE TCM 2.402.269,38 € 19,14 € 1,91 %
Aportació PUMSA 6.420.836,45 € 51,16 € 5,10 %
Atenció als ciutadans 1.131.993,96 € 9,02 € 0,90 %
Comerç, turisme i empresa 1.839.547,84 € 14,66 € 1,46 %
Comunicació 1.125.750,76 € 8,97 € 0,89 %
Cultura 6.700.593,60 € 53,38 € 5,32 %
Deute públic 18.329.423,32 € 146,03 € 14,56 %
Total 113.095.451,05 € 901,04 €