Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 60.000,00 € 0,47 € 0,04 %
Administració general 535.262,69 € 4,15 € 0,34 %
Enllumenat públic 21.100,00 € 0,16 € 0,01 %
Ensenyament 5.947.060,36 € 46,12 € 3,83 %
Esport 798.385,06 € 6,19 € 0,51 %
Foment de l'ocupació 828.000,00 € 6,42 € 0,53 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 781.354,50 € 6,06 € 0,50 %
Ingressos genèrics 119.521.884,68 € 926,84 € 76,90 %
Medi ambient, jardins i sanejament 3.447.124,40 € 26,73 € 2,22 %
Participació ciutadana 681.023,40 € 5,28 € 0,44 %
Protecció i promoció social 6.853.400,44 € 53,15 € 4,41 %
Altres 229.527,69 € 1,78 € 0,15 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 11.699.760,94 € 90,73 € 7,53 %
Salubritat Pública 176.801,82 € 1,37 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.051.713,74 € 8,16 € 0,68 %
Transport públic 945.735,60 € 7,33 € 0,61 %
Comerç, turisme i empresa 764.329,04 € 5,93 € 0,49 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 965.374,00 € 7,49 € 0,62 %
Deute públic 102.134,16 € 0,79 € 0,07 %
Total 0,00 €

Busca una partida específica