Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,50 € 0,14 %
Administració general 257.691,68 € 2,04 € 0,19 %
Enllumenat públic 15.000,00 € 0,12 € 0,01 %
Ensenyament 9.222.608,64 € 73,12 € 6,84 %
Esport 1.439.144,77 € 11,41 € 1,07 %
Foment de l'ocupació 972.032,55 € 7,71 € 0,72 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.038.209,40 € 8,23 € 0,77 %
Ingressos genèrics 101.892.384,36 € 807,86 € 75,58 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.718.915,52 € 13,63 € 1,28 %
Participació ciutadana 939.802,71 € 7,45 € 0,70 %
Protecció i promoció social 4.525.825,75 € 35,88 € 3,36 %
Altres 419.964,58 € 3,33 € 0,31 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.568.906,89 € 67,94 € 6,36 %
Salubritat Pública 146.269,93 € 1,16 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.052.519,93 € 8,34 € 0,78 %
Transport públic 778.350,49 € 6,17 € 0,58 %
Comerç, turisme i empresa 581.024,64 € 4,61 € 0,43 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.050.116,00 € 8,33 € 0,78 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €