Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 16.057.303 € 127 € 11,91 %
Serveis públics bàsics 37.045.573 € 294 € 27,48 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.091.954 € 143 € 13,42 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.174.118 € 247 € 23,12 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.922.839 € 47 € 4,39 %
Actuacions de caràcter general 26.521.118 € 210 € 19,67 %
Total 134.812.906 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica