Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 16.057.303,20 € 127,31 € 11,91 %
Serveis públics bàsics 37.045.573,39 € 293,72 € 27,48 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.091.954,18 € 143,44 € 13,42 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.174.117,86 € 247,16 € 23,12 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.922.839,25 € 46,96 € 4,39 %
Actuacions de caràcter general 26.521.118,16 € 210,27 € 19,67 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica