Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 18.231.116,44 € 146,00 € 16,10 %
Serveis públics bàsics 31.056.739,97 € 248,72 € 27,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.780.756,97 € 94,35 € 10,40 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 26.450.054,76 € 211,83 € 23,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.131.112,67 € 49,10 € 5,41 %
Actuacions de caràcter general 19.582.511,80 € 156,83 € 17,29 %
Total 113.232.292,61 € 906,82 €

Cerca una partida específica