Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.797.358 € 125 € 11,13 %
Serveis públics bàsics 42.913.103 € 340 € 30,23 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.074.098 € 127 € 11,32 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.726.344 € 283 € 25,17 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.167.625 € 57 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 24.258.910 € 192 € 17,09 %
Total 141.937.438 € 1.125,35 €

Cerca una partida específica