Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 14.134.894,56 € 115,01 € 5,62 %
Serveis públics bàsics 37.237.391,12 € 302,98 € 14,80 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.491.317,87 € 85,36 € 4,17 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 19.271.768,69 € 156,80 € 7,66 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.891.335,37 € 39,80 € 1,94 %
Actuacions de caràcter general 43.167.850,54 € 351,23 € 17,16 %
Total 251.552.910,84 € 2.046,73 €

Cerca una partida específica