Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.746.075 € 143 € 12,67 %
Serveis públics bàsics 33.755.995 € 272 € 24,10 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.451.405 € 92 € 8,18 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 28.188.671 € 227 € 20,13 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.323.758 € 59 € 5,23 %
Actuacions de caràcter general 41.575.006 € 335 € 29,69 %
Total 140.040.909 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica