Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.005.996,45 € 120,93 € 9,06 %
Serveis públics bàsics 32.650.570,68 € 263,13 € 19,72 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.060.827,56 € 81,08 € 6,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.225.828,32 € 50,17 € 3,76 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.020.780,72 € 40,46 € 3,03 %
Actuacions de caràcter general 43.679.284,51 € 352,01 € 26,38 %
Total 165.581.210,57 € 1.334,43 €

Cerca una partida específica