Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.906.615,37 € 107,84 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 51.445.224,74 € 398,94 € 33,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 18.451.900,00 € 143,09 € 11,98 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 32.964.367,87 € 255,62 € 21,40 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.264.305,28 € 71,84 € 6,01 %
Actuacions de caràcter general 28.040.295,60 € 217,44 € 18,20 %
Total 154.072.708,86 € 1.194,77 €

Cerca una partida específica