Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 17.752.171 € 141 € 13,02 %
Serveis públics bàsics 33.837.306 € 270 € 24,81 %
Actuacions de protecció i promoció social 22.756.288 € 181 € 16,68 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.322.462 € 265 € 24,43 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.253.112 € 50 € 4,58 %
Actuacions de caràcter general 22.470.722 € 179 € 16,48 %
Total 136.392.060 € 901,04 €

Cerca una partida específica