Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.234.645 € 34 € 3,10 %
Administració general 7.812.728 € 62 € 5,73 %
Enllumenat públic 2.140.487 € 17 € 1,57 %
Ensenyament 19.700.865 € 157 € 14,44 %
Esport 4.996.252 € 40 € 3,66 %
Foment de l'ocupació 4.905.801 € 39 € 3,60 %
Fons de contingència 1.075.569 € 9 € 0,79 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 6.715.057 € 54 € 4,92 %
Medi ambient, jardins i sanejament 2.860.784 € 23 € 2,10 %
Participació ciutadana 1.776.618 € 14 € 1,30 %
Protecció i promoció social 12.019.830 € 96 € 8,81 %
Altres 510.621 € 4 € 0,37 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.666.260 € 85 € 7,82 %
Salubritat Pública 1.223.908 € 10 € 0,90 %
Seguretat i protecció civil 11.682.277 € 93 € 8,57 %
Transport públic 3.528.463 € 28 € 2,59 %
Òrgans de govern 1.835.282 € 15 € 1,35 %
Aportació EPE TCM 2.404.709 € 19 € 1,76 %
Aportació PUMSA 6.986.794 € 56 € 5,12 %
Atenció als ciutadans 1.164.994 € 9 € 0,85 %
Comerç, turisme i empresa 1.905.270 € 15 € 1,40 %
Comunicació 1.091.238 € 9 € 0,80 %
Cultura 7.401.436 € 59 € 5,43 %
Deute públic 17.752.171 € 141 € 13,02 %
Total 136.392.060 € 1.003,17 €