Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.133.367,63 € 117,20 € 9,74 %
Serveis públics bàsics 51.755.796,03 € 400,83 € 33,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.980.449,14 € 162,49 € 13,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.253.391,60 € 242,05 € 20,11 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.841.396,59 € 60,73 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 28.450.591,39 € 220,34 € 18,31 %
Total 155.414.992,38 € 1.203,65 €

Cerca una partida específica