Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.133.367,63 € 117,35 € 9,74 %
Serveis públics bàsics 51.755.796,03 € 401,34 € 33,30 %
Actuacions de protecció i promoció social 20.980.449,14 € 162,69 € 13,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 31.253.391,60 € 242,36 € 20,11 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.841.396,59 € 60,81 € 5,05 %
Actuacions de caràcter general 28.450.591,39 € 220,62 € 18,31 %
Total 155.414.992,38 € 1.205,18 €