En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 octubre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

860,87 €

Despesa total

106,82 M€

Execució

123% del pressupost

Habitants

124.084

Deute

128,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.005.996 € 14,05%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.113.203 € 10,40%
Habitatge i urbanisme 3.823.553 € 3,58%
Benestar comunitari 14.382.376 € 13,46%
Medi ambient 3.331.439 € 3,12%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.535.045 € 8,93%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 735.809 € 0,69%
Educació 4.534.575 € 4,25%
Cultura 605.811 € 0,57%
Esport 349.634 € 0,33%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 9.281 € 0,01%
Transport públic 3.785.502 € 3,54%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.136.576 € 1,06%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.329.884 € 1,24%
Serveis de caràcter general 33.347.188 € 31,22%
Administració financera i tributària 3.779.069 € 3,54%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 octubre 2020.

Ingressos
135%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.005.996 € 121 € 14,05 %
Serveis públics bàsics 32.650.571 € 263 € 30,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 9.550.421 € 77 € 8,94 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.225.828 € 50 € 5,83 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.931.359 € 40 € 4,62 %
Actuacions de caràcter general 38.456.142 € 310 € 36,00 %
Total 106.820.318 € 860,87 €

Cerca una partida específica