En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 octubre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

860,9 €

Despesa total

106,8 M€

Execució

123% del pressupost

Habitants

124.084

Deute

128,7 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.005.996 € 14.05 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.113.203 € 10.4 %
Habitatge i urbanisme 3.823.553 € 3.58 %
Benestar comunitari 14.382.376 € 13.46 %
Medi ambient 3.331.439 € 3.12 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0.01 %
Serveis socials i promoció social 9.535.045 € 8.93 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 735.809 € 0.69 %
Educació 4.534.575 € 4.25 %
Cultura 605.811 € 0.57 %
Esport 349.634 € 0.33 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 9.281 € 0.01 %
Transport públic 3.785.502 € 3.54 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.136.576 € 1.06 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.329.884 € 1.24 %
Serveis de caràcter general 33.347.188 € 31.22 %
Administració financera i tributària 3.779.069 € 3.54 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 18 octubre 2018.

Ingressos
135%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376 € 351 € 40,81 %
Impostos indirectes 5.726.062 € 46 € 5,36 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 19.927.827 € 161 € 18,66 %
Transferències corrents 34.093.363 € 275 € 31,92 %
Ingressos patrimonials 2.484.609 € 20 € 2,33 %
Transferències de capital 847.080 € 7 € 0,79 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,14 %
Total 106.820.318 € 860,87 €