En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 23 febrer 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.334,43 €
Pressupost per habitant actual: 1.334,43 €

Pressupost inicial

165,58 M€
Pressupost actual: 165,58 M€

Execució

79% del pressupost actual

Habitants

124.084

Deute

128,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.005.996,45 € 10,28%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.113.202,52 € 7,61%
Habitatge i urbanisme 3.823.552,82 € 2,62%
Benestar comunitari 14.382.375,89 € 9,85%
Medi ambient 3.331.439,45 € 2,28%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376,37 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.535.045,08 € 6,53%
Foment de l'ocupació 510.406,11 € 0,35%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 735.808,82 € 0,50%
Educació 4.534.574,63 € 3,11%
Cultura 605.811,31 € 0,41%
Esport 349.633,56 € 0,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 98.702,26 € 0,07%
Transport públic 3.785.502,43 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.136.576,03 € 0,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.329.883,85 € 0,91%
Serveis de caràcter general 38.570.331,17 € 26,42%
Administració financera i tributària 3.779.069,49 € 2,59%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 23 febrer 2024.

Ingressos
135%
Despesa
79%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.005.996,45 € 120,93 € 9,06 %
Serveis públics bàsics 32.650.570,68 € 263,13 € 19,72 %
Actuacions de protecció i promoció social 10.060.827,56 € 81,08 € 6,08 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.225.828,32 € 50,17 € 3,76 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.020.780,72 € 40,46 € 3,03 %
Actuacions de caràcter general 43.679.284,51 € 352,01 € 26,38 %
Total 165.581.210,57 € 1.334,43 €

Cerca una partida específica