En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

860,87 €
Pressupost per habitant actual: 860,87 €

Pressupost inicial

106,82 M€
Pressupost actual: 106,82 M€

Execució

123% del pressupost actual

Habitants

124.084

Deute

128,68 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.005.996 € 10,28%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 11.113.203 € 7,61%
Habitatge i urbanisme 3.823.553 € 2,62%
Benestar comunitari 14.382.376 € 9,85%
Medi ambient 3.331.439 € 2,28%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 15.376 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 9.535.045 € 6,53%
Foment de l'ocupació 510.406 € 0,35%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 735.809 € 0,50%
Educació 4.534.575 € 3,11%
Cultura 605.811 € 0,41%
Esport 349.634 € 0,24%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 98.702 € 0,07%
Transport públic 3.785.502 € 2,59%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.136.576 € 0,78%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.329.884 € 0,91%
Serveis de caràcter general 38.570.331 € 26,42%
Administració financera i tributària 3.779.069 € 2,59%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
135%
Despesa
123%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376 € 351 € 25,75 %
Impostos indirectes 5.726.062 € 46 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.347.701 € 188 € 13,79 %
Transferències corrents 36.395.127 € 293 € 21,50 %
Ingressos patrimonials 2.516.916 € 20 € 1,49 %
Transferències de capital 847.080 € 7 € 0,50 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,13 %
Total 106.820.318 € 860,87 €