En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 18 desembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

951,2 €

Despesa total

120 M€

Execució

No disp.
En 2018 va ser un 90 %

Habitants

126.127
* dades del 2017

Deute

115,2 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.746.091 € 13,12%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 12.269.712 € 10,23%
Habitatge i urbanisme 5.543.473 € 4,62%
Benestar comunitari 12.601.256 € 10,50%
Medi ambient 2.996.388 € 2,50%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,06%
Serveis socials i promoció social 12.587.443 € 10,49%
Foment de l'ocupació 2.099.314 € 1,75%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.057.632 € 0,88%
Educació 18.474.663 € 15,40%
Cultura 6.966.852 € 5,81%
Esport 3.380.617 € 2,82%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.370.101 € 1,14%
Transport públic 3.055.266 € 2,55%
Altres actuacions de caràcter econòmic 726.478 € 0,61%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.676.898 € 1,40%
Serveis de caràcter general 15.214.384 € 12,68%
Administració financera i tributària 4.136.097 € 3,45%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 13,12 %
Serveis públics bàsics 33.410.830 € 265 € 27,85 %
Actuacions de protecció i promoció social 14.760.416 € 117 € 12,30 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 29.879.764 € 237 € 24,90 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.151.846 € 41 € 4,29 %
Actuacions de caràcter general 21.027.378 € 167 € 17,53 %
Total 119.976.325 € 951,23 €

Cerca una partida específica