En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 setembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.134,8 €
Pressupost per habitant actual: 1.462,26 €

Pressupost inicial

145,55 M€
Pressupost actual: 187,56 M€

Execució

83% del pressupost actual

Habitants

128.265

Deute

99,43 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358,36 € 10,65%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.623,93 € 8,96%
Habitatge i urbanisme 9.204.946,18 € 6,32%
Benestar comunitari 14.178.022,71 € 9,74%
Medi ambient 4.180.427,60 € 2,87%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005,04 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653,00 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.567.448,00 € 9,32%
Foment de l'ocupació 3.152.991,83 € 2,17%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923,19 € 1,42%
Educació 19.567.201,83 € 13,44%
Cultura 10.028.974,87 € 6,89%
Esport 5.612.296,63 € 3,86%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.100.876,34 € 2,13%
Transport públic 3.897.535,63 € 2,68%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213,46 € 0,49%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477,40 € 1,16%
Serveis de caràcter general 21.804.549,18 € 14,98%
Administració financera i tributària 4.168.966,18 € 2,86%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 setembre 2023.

Ingressos
81%
Despesa
83%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 84.492,53 € 0,66 € 0,06 %
Administració general 246.691,68 € 1,92 € 0,17 %
Enllumenat públic 21.100,00 € 0,16 € 0,01 %
Ensenyament 10.602.766,49 € 82,66 € 7,28 %
Esport 1.157.721,34 € 9,03 € 0,80 %
Foment de l'ocupació 878.227,08 € 6,85 € 0,60 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 835.201,40 € 6,51 € 0,57 %
Ingressos genèrics 110.313.225,96 € 860,04 € 75,79 %
Medi ambient, jardins i sanejament 841.277,34 € 6,56 € 0,58 %
Participació ciutadana 266.052,71 € 2,07 € 0,18 %
Protecció i promoció social 4.831.044,24 € 37,66 € 3,32 %
Altres 324.457,65 € 2,53 € 0,22 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.490.305,72 € 66,19 € 5,83 %
Salubritat Pública 162.596,70 € 1,27 € 0,11 %
Seguretat i protecció civil 1.050.793,24 € 8,19 € 0,72 %
Transport públic 945.735,60 € 7,37 € 0,65 %
Atenció als ciutadans 700.000,00 € 5,46 € 0,48 %
Comerç, turisme i empresa 1.815.379,09 € 14,15 € 1,25 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.982.402,73 € 15,46 € 1,36 %
Total 145.554.491,36 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica