En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 22 febrer 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.141,5 €

Despesa total

145 M€

Execució

No disp.
En 2018 va ser un 102 %

Habitants

126.988
* dades del 2018

Deute

115162 M€
* a final del 2017

Els principals ingressos i despeses del teu Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.497.358 € 10,69%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 13.044.624 € 9,00%
Habitatge i urbanisme 9.004.946 € 6,21%
Benestar comunitari 14.178.023 € 9,78%
Medi ambient 4.180.428 € 2,88%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.005 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.653 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.567.448 € 9,36%
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 2,18%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 2.072.923 € 1,43%
Educació 19.567.202 € 13,50%
Cultura 10.028.975 € 6,92%
Esport 5.462.297 € 3,77%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 2.850.876 € 1,97%
Transport públic 3.897.536 € 2,69%
Altres actuacions de caràcter econòmic 719.213 € 0,50%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.682.477 € 1,16%
Serveis de caràcter general 21.804.549 € 15,04%
Administració financera i tributària 4.168.966 € 2,88%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.497.358 € 122 € 10,69 %
Serveis públics bàsics 40.408.020 € 318 € 27,88 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.794.098 € 132 € 11,59 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 37.131.397 € 292 € 25,62 %
Actuacions de caràcter econòmic 7.467.625 € 59 € 5,15 %
Actuacions de caràcter general 27.655.993 € 218 € 19,08 %
Total 144.954.491 € 1.141,48 €