En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 01 desembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.138,86 €
Pressupost per habitant actual: 1.359,95 €

Pressupost inicial

147,67 M€
Pressupost actual: 176,33 M€

Execució

79% del pressupost actual

Habitants

129.661

Deute

97,41 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 13.340.831,86 € 9,03%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 14.966.406,94 € 10,14%
Habitatge i urbanisme 9.289.777,32 € 6,29%
Benestar comunitari 17.107.736,19 € 11,59%
Medi ambient 3.564.441,46 € 2,41%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 7.180,17 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 68.319,32 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 13.416.910,08 € 9,09%
Foment de l'ocupació 3.128.491,32 € 2,12%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.040.858,78 € 0,70%
Educació 20.068.366,90 € 13,59%
Cultura 10.101.073,50 € 6,84%
Esport 4.329.308,30 € 2,93%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 687.652,63 € 0,47%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.031.624,61 € 2,05%
Transport públic 3.897.535,63 € 2,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 1.602.771,76 € 1,09%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.162.866,60 € 1,46%
Serveis de caràcter general 21.620.691,38 € 14,64%
Administració financera i tributària 4.232.765,25 € 2,87%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 01 desembre 2023.

Ingressos
88%
Despesa
79%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.232.765,25 € 32,64 € 2,87 %
Administració general 9.890.241,97 € 76,28 € 6,70 %
Enllumenat públic 3.310.701,13 € 25,53 € 2,24 %
Ensenyament 20.068.366,90 € 154,78 € 13,59 %
Esport 4.329.308,30 € 33,39 € 2,93 %
Foment de l'ocupació 3.128.491,32 € 24,13 € 2,12 %
Fons de contingència 666.643,41 € 5,14 € 0,45 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 10.759.188,51 € 82,98 € 7,29 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.252.094,09 € 32,79 € 2,88 %
Participació ciutadana 3.161.271,82 € 24,38 € 2,14 %
Protecció i promoció social 13.416.910,08 € 103,48 € 9,09 %
Altres 2.639.601,98 € 20,36 € 1,79 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 13.797.035,06 € 106,41 € 9,34 %
Salubritat Pública 1.040.858,78 € 8,03 € 0,70 %
Seguretat i protecció civil 14.966.406,94 € 115,43 € 10,14 %
Transport públic 3.897.535,63 € 30,06 € 2,64 %
Òrgans de govern 2.162.866,60 € 16,68 € 1,46 %
Aportació Tecnocampus 1.876.755,00 € 14,47 € 1,27 %
Aportació PUMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Atenció als ciutadans 2.246.334,23 € 17,32 € 1,52 %
Comerç, turisme i empresa 3.031.624,61 € 23,38 € 2,05 %
Comunicació 1.348.703,03 € 10,40 € 0,91 %
Cultura 10.101.073,50 € 77,90 € 6,84 %
Deute públic 13.340.831,86 € 102,89 € 9,03 %
Total 147.665.610,00 € 1.138,86 €

Cerca una partida específica