En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 març 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

906,82 €
Pressupost per habitant actual: 906,82 €

Pressupost inicial

113,23 M€
Pressupost actual: 113,23 M€

Execució

115% del pressupost actual

Habitants

124.867

Deute

127,78 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.231.116,44 € 16,10%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.748.993,46 € 9,49%
Habitatge i urbanisme 5.337.776,55 € 4,71%
Benestar comunitari 12.328.587,70 € 10,89%
Medi ambient 2.641.382,26 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.558,78 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 60.718,38 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.839.183,11 € 8,69%
Foment de l'ocupació 1.871.296,70 € 1,65%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 954.596,95 € 0,84%
Educació 16.607.514,07 € 14,67%
Cultura 6.021.352,15 € 5,32%
Esport 2.866.591,59 € 2,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.286.390,93 € 1,14%
Transport públic 4.053.003,45 € 3,58%
Altres actuacions de caràcter econòmic 791.718,29 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.583.775,86 € 1,40%
Serveis de caràcter general 13.801.170,43 € 12,19%
Administració financera i tributària 4.197.565,51 € 3,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 març 2023.

Ingressos
120%
Despesa
115%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 18.231.116,44 € 146,00 € 16,10 %
Serveis públics bàsics 31.056.739,97 € 248,72 € 27,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 11.780.756,97 € 94,35 € 10,40 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 26.450.054,76 € 211,83 € 23,36 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.131.112,67 € 49,10 € 5,41 %
Actuacions de caràcter general 19.582.511,80 € 156,83 € 17,29 %
Total 113.232.292,61 € 906,82 €

Cerca una partida específica