En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 11 abril 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

906,82 €
Pressupost per habitant actual: 906,82 €

Pressupost inicial

113,23 M€
Pressupost actual: 113,23 M€

Execució

115% del pressupost actual

Habitants

124.867

Deute

127,78 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.231.116,44 € 16,10%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.748.993,46 € 9,49%
Habitatge i urbanisme 5.337.776,55 € 4,71%
Benestar comunitari 12.328.587,70 € 10,89%
Medi ambient 2.641.382,26 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.558,78 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 60.718,38 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.839.183,11 € 8,69%
Foment de l'ocupació 1.871.296,70 € 1,65%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 954.596,95 € 0,84%
Educació 16.607.514,07 € 14,67%
Cultura 6.021.352,15 € 5,32%
Esport 2.866.591,59 € 2,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.286.390,93 € 1,14%
Transport públic 4.053.003,45 € 3,58%
Altres actuacions de caràcter econòmic 791.718,29 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.583.775,86 € 1,40%
Serveis de caràcter general 13.801.170,43 € 12,19%
Administració financera i tributària 4.197.565,51 € 3,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 abril 2021.

Ingressos
120%
Despesa
115%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,51 € 0,16 %
Administració general 225.691,68 € 1,81 € 0,20 %
Enllumenat públic 16.546,54 € 0,13 € 0,01 %
Ensenyament 8.174.205,22 € 65,46 € 7,12 %
Esport 660.193,52 € 5,29 € 0,58 %
Foment de l'ocupació 387.196,75 € 3,10 € 0,34 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 145.261,15 € 1,16 € 0,13 %
Ingressos genèrics 87.039.542,61 € 697,06 € 75,83 %
Medi ambient, jardins i sanejament 651.791,77 € 5,22 € 0,57 %
Participació ciutadana 112.000,00 € 0,90 € 0,10 %
Protecció i promoció social 3.413.476,72 € 27,34 € 2,97 %
Altres 178.290,69 € 1,43 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.767.614,77 € 70,22 € 7,64 %
Salubritat Pública 61.954,04 € 0,50 € 0,05 %
Seguretat i protecció civil 2.847.065,36 € 22,80 € 2,48 %
Transport públic 812.240,91 € 6,50 € 0,71 %
Comerç, turisme i empresa 575.776,89 € 4,61 € 0,50 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 513.900,00 € 4,12 € 0,45 %
Total 114.776.886,82 € 919,19 €