En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 28 octubre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

906,82 €

Despesa total

113,23 M€

Execució

115% del pressupost

Habitants

124.867

Deute

127,78 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.231.116 € 16,10%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.748.993 € 9,49%
Habitatge i urbanisme 5.337.777 € 4,71%
Benestar comunitari 12.328.588 € 10,89%
Medi ambient 2.641.382 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.559 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 60.718 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.839.183 € 8,69%
Foment de l'ocupació 1.871.297 € 1,65%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 954.597 € 0,84%
Educació 16.607.514 € 14,67%
Cultura 6.021.352 € 5,32%
Esport 2.866.592 € 2,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.286.391 € 1,14%
Transport públic 4.053.003 € 3,58%
Altres actuacions de caràcter econòmic 791.718 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.583.776 € 1,40%
Serveis de caràcter general 13.801.170 € 12,19%
Administració financera i tributària 4.197.566 € 3,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 28 octubre 2020.

Ingressos
120%
Despesa
115%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,16 %
Administració general 225.692 € 2 € 0,20 %
Enllumenat públic 16.547 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 8.174.205 € 65 € 7,12 %
Esport 660.194 € 5 € 0,58 %
Foment de l'ocupació 387.197 € 3 € 0,34 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 145.261 € 1 € 0,13 %
Ingressos genèrics 87.039.543 € 697 € 75,83 %
Medi ambient, jardins i sanejament 651.792 € 5 € 0,57 %
Participació ciutadana 112.000 € 1 € 0,10 %
Protecció i promoció social 3.413.477 € 27 € 2,97 %
Altres 178.291 € 1 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.767.615 € 70 € 7,64 %
Salubritat Pública 61.954 € 1 € 0,05 %
Seguretat i protecció civil 2.847.065 € 23 € 2,48 %
Transport públic 812.241 € 7 € 0,71 %
Comerç, turisme i empresa 575.777 € 5 € 0,50 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 513.900 € 4 € 0,45 %
Total 114.776.887 € 919,19 €

Cerca una partida específica