Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 4.232.765,25 € 32,64 € 2,87 %
Administració general 9.890.241,97 € 76,28 € 6,70 %
Enllumenat públic 3.310.701,13 € 25,53 € 2,24 %
Ensenyament 20.068.366,90 € 154,78 € 13,59 %
Esport 4.329.308,30 € 33,39 € 2,93 %
Foment de l'ocupació 3.128.491,32 € 24,13 € 2,12 %
Fons de contingència 666.643,41 € 5,14 € 0,45 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 10.759.188,51 € 82,98 € 7,29 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.252.094,09 € 32,79 € 2,88 %
Participació ciutadana 3.161.271,82 € 24,38 € 2,14 %
Protecció i promoció social 13.416.910,08 € 103,48 € 9,09 %
Altres 2.639.601,98 € 20,36 € 1,79 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 13.797.035,06 € 106,41 € 9,34 %
Salubritat Pública 1.040.858,78 € 8,03 € 0,70 %
Seguretat i protecció civil 14.966.406,94 € 115,43 € 10,14 %
Transport públic 3.897.535,63 € 30,06 € 2,64 %
Òrgans de govern 2.162.866,60 € 16,68 € 1,46 %
Aportació Tecnocampus 1.876.755,00 € 14,47 € 1,27 %
Aportació PUMSA 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Atenció als ciutadans 2.246.334,23 € 17,32 € 1,52 %
Comerç, turisme i empresa 3.031.624,61 € 23,38 € 2,05 %
Comunicació 1.348.703,03 € 10,40 € 0,91 %
Cultura 10.101.073,50 € 77,90 € 6,84 %
Deute públic 13.340.831,86 € 102,89 € 9,03 %
Total 147.665.610,00 € 1.138,86 €

Busca una partida específica