Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.831,86 € 102,89 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 44.928.361,91 € 346,51 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.900,89 € 128,19 € 11,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607,48 € 274,10 € 24,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.584,63 € 71,11 € 6,24 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323,23 € 216,07 € 18,97 %
Total 147.665.610,00 € 1.138,86 €

Cerca una partida específica