Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 18.329.423,32 € 146,03 € 7,67 %
Serveis públics bàsics 32.186.888,24 € 256,43 € 13,47 %
Actuacions de protecció i promoció social 13.827.941,85 € 110,17 € 5,79 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 28.477.737,79 € 226,88 € 11,91 %
Actuacions de caràcter econòmic 6.278.834,15 € 50,02 € 2,63 %
Actuacions de caràcter general 26.814.348,14 € 213,63 € 11,22 %
Total 113.095.451,05 € 901,04 €

Cerca una partida específica