Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 189.118,34 € 1,51 € 0,16 %
Administració general 225.691,68 € 1,81 € 0,20 %
Enllumenat públic 16.546,54 € 0,13 € 0,01 %
Ensenyament 8.174.205,22 € 65,46 € 7,12 %
Esport 660.193,52 € 5,29 € 0,58 %
Foment de l'ocupació 387.196,75 € 3,10 € 0,34 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 145.261,15 € 1,16 € 0,13 %
Ingressos genèrics 87.039.542,61 € 697,06 € 75,83 %
Medi ambient, jardins i sanejament 651.791,77 € 5,22 € 0,57 %
Participació ciutadana 112.000,00 € 0,90 € 0,10 %
Protecció i promoció social 3.413.476,72 € 27,34 € 2,97 %
Altres 178.290,69 € 1,43 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.767.614,77 € 70,22 € 7,64 %
Salubritat Pública 61.954,04 € 0,50 € 0,05 %
Seguretat i protecció civil 2.847.065,36 € 22,80 € 2,48 %
Transport públic 812.240,91 € 6,50 € 0,71 %
Comerç, turisme i empresa 575.776,89 € 4,61 € 0,50 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 513.900,00 € 4,12 € 0,45 %
Total 114.776.886,82 € 919,19 €