Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 122.538,17 € 0,96 € 0,09 %
Administració general 257.691,68 € 2,03 € 0,19 %
Enllumenat públic 15.000,00 € 0,12 € 0,01 %
Ensenyament 9.986.661,08 € 78,64 € 7,32 %
Esport 929.644,32 € 7,32 € 0,68 %
Foment de l'ocupació 752.792,43 € 5,93 € 0,55 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.172.514,13 € 9,23 € 0,86 %
Ingressos genèrics 104.058.732,33 € 819,44 € 76,28 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.373.415,52 € 10,82 € 1,01 %
Participació ciutadana 264.306,45 € 2,08 € 0,19 %
Protecció i promoció social 4.828.462,96 € 38,02 € 3,54 %
Altres 461.115,64 € 3,63 € 0,34 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.451.653,23 € 66,55 € 6,20 %
Salubritat Pública 119.661,37 € 0,94 € 0,09 %
Seguretat i protecció civil 1.024.285,63 € 8,07 € 0,75 %
Transport públic 778.350,49 € 6,13 € 0,57 %
Comerç, turisme i empresa 713.396,48 € 5,62 € 0,52 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.097.054,73 € 8,64 € 0,80 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €