Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 84.492,53 € 0,65 € 0,06 %
Administració general 225.691,68 € 1,75 € 0,15 %
Enllumenat públic 894.710,06 € 6,93 € 0,61 %
Ensenyament 10.441.750,11 € 80,87 € 7,07 %
Esport 732.618,45 € 5,67 € 0,50 %
Foment de l'ocupació 978.443,60 € 7,58 € 0,66 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.109.539,64 € 8,59 € 0,75 %
Ingressos genèrics 111.749.712,01 € 865,47 € 75,68 %
Medi ambient, jardins i sanejament 782.078,33 € 6,06 € 0,53 %
Participació ciutadana 146.052,71 € 1,13 € 0,10 %
Protecció i promoció social 5.058.185,89 € 39,17 € 3,43 %
Altres 342.841,10 € 2,66 € 0,23 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.780.494,17 € 68,00 € 5,95 %
Salubritat Pública 119.661,37 € 0,93 € 0,08 %
Seguretat i protecció civil 1.410.196,65 € 10,92 € 0,95 %
Transport públic 945.735,60 € 7,32 € 0,64 %
Comerç, turisme i empresa 1.655.649,70 € 12,82 € 1,12 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 2.163.475,49 € 16,76 € 1,47 %
Deute públic 39.261,05 € 0,30 € 0,03 %
Total 147.665.610,00 € 1.143,63 €