Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 4.232.765 € 33 € 2,46 %
Administració general 10.661.312 € 83 € 6,21 %
Enllumenat públic 4.381.277 € 34 € 2,55 %
Ensenyament 21.442.948 € 167 € 12,49 %
Esport 7.021.911 € 55 € 4,09 %
Foment de l'ocupació 5.170.461 € 40 € 3,01 %
Fons de contingència 100.972 € 1 € 0,06 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 15.445.171 € 120 € 8,99 %
Medi ambient, jardins i sanejament 5.629.387 € 44 € 3,28 %
Participació ciutadana 3.410.450 € 27 € 1,99 %
Protecció i promoció social 14.262.143 € 111 € 8,31 %
Altres 7.346.612 € 57 € 4,28 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 13.993.255 € 109 € 8,15 %
Salubritat Pública 1.728.840 € 13 € 1,01 %
Seguretat i protecció civil 15.850.316 € 124 € 9,23 %
Transport públic 3.897.536 € 30 € 2,27 %
Òrgans de govern 2.162.867 € 17 € 1,26 %
Aportació Tecnocampus 1.876.755 € 15 € 1,09 %
Atenció als ciutadans 2.285.684 € 18 € 1,33 %
Comerç, turisme i empresa 4.358.929 € 34 € 2,54 %
Comunicació 1.348.703 € 11 € 0,79 %
Cultura 11.773.714 € 92 € 6,86 %
Deute públic 13.340.832 € 104 € 7,77 %
Total 172.097.839 € 1.151,25 €

Busca una partida específica