Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 4.232.765 € 33 € 2,87 %
Administració general 9.890.242 € 77 € 6,70 %
Enllumenat públic 3.310.701 € 26 € 2,24 %
Ensenyament 20.068.367 € 156 € 13,59 %
Esport 4.329.308 € 34 € 2,93 %
Foment de l'ocupació 3.128.491 € 24 € 2,12 %
Fons de contingència 666.643 € 5 € 0,45 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 10.759.189 € 84 € 7,29 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.252.094 € 33 € 2,88 %
Participació ciutadana 3.161.272 € 25 € 2,14 %
Protecció i promoció social 13.416.910 € 105 € 9,09 %
Altres 2.639.602 € 21 € 1,79 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 13.797.035 € 108 € 9,34 %
Salubritat Pública 1.040.859 € 8 € 0,70 %
Seguretat i protecció civil 14.966.407 € 117 € 10,14 %
Transport públic 3.897.536 € 30 € 2,64 %
Òrgans de govern 2.162.867 € 17 € 1,46 %
Aportació Tecnocampus 1.876.755 € 15 € 1,27 %
Aportació PUMSA 0 € 0 € 0,00 %
Atenció als ciutadans 2.246.334 € 18 € 1,52 %
Comerç, turisme i empresa 3.031.625 € 24 € 2,05 %
Comunicació 1.348.703 € 11 € 0,91 %
Cultura 10.101.074 € 79 € 6,84 %
Deute públic 13.340.832 € 104 € 9,03 %
Total 147.665.610 € 1.151,25 €