Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 4.168.966 € 33 € 2,90 %
Administració general 9.376.353 € 74 € 6,52 %
Enllumenat públic 2.591.985 € 20 € 1,80 %
Ensenyament 19.567.202 € 154 € 13,60 %
Esport 4.492.244 € 35 € 3,12 %
Foment de l'ocupació 3.152.992 € 25 € 2,19 %
Fons de contingència 631.319 € 5 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 12.132.953 € 96 € 8,43 %
Medi ambient, jardins i sanejament 3.954.428 € 31 € 2,75 %
Participació ciutadana 2.778.935 € 22 € 1,93 %
Protecció i promoció social 12.847.448 € 101 € 8,93 %
Altres 876.993 € 7 € 0,61 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 11.586.038 € 91 € 8,05 %
Salubritat Pública 2.072.923 € 16 € 1,44 %
Seguretat i protecció civil 13.044.624 € 103 € 9,07 %
Transport públic 3.897.536 € 31 € 2,71 %
Òrgans de govern 1.682.477 € 13 € 1,17 %
Aportació Tecnocampus 1.956.582 € 15 € 1,36 %
Aportació EPE TCM 1.956.582 € 15 € 1,36 %
Aportació PUMSA 0 € 0 € 0,00 %
Atenció als ciutadans 1.967.816 € 16 € 1,37 %
Comerç, turisme i empresa 2.550.876 € 20 € 1,77 %
Comunicació 1.215.414 € 10 € 0,84 %
Cultura 9.593.975 € 76 € 6,67 %
Deute públic 15.797.358 € 124 € 10,98 %
Total 141.937.438 € 1.117,72 €

Busca una partida específica