Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
/presupuestos/partidas/-/2019/custom/G 0 € 0 € 0,00 %
Administració financera i tributària 4.243.679 € 33 € 2,27 %
Administració general 10.176.755 € 80 € 5,44 %
Enllumenat públic 3.344.398 € 26 € 1,79 %
Ensenyament 22.584.998 € 178 € 12,07 %
Esport 7.896.555 € 62 € 4,22 %
Foment de l'ocupació 7.101.840 € 56 € 3,79 %
Fons de contingència 589.614 € 5 € 0,31 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 13.957.071 € 110 € 7,46 %
Medi ambient, jardins i sanejament 5.797.385 € 46 € 3,10 %
Participació ciutadana 1.904.161 € 15 € 1,02 %
Protecció i promoció social 14.813.270 € 117 € 7,91 %
Altres 7.371.585 € 58 € 3,94 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 11.904.626 € 94 € 6,36 %
Salubritat Pública 2.110.831 € 17 € 1,13 %
Seguretat i protecció civil 13.719.853 € 108 € 7,33 %
Transport públic 3.997.854 € 31 € 2,14 %
Òrgans de govern 1.692.477 € 13 € 0,90 %
Aportació Tecnocampus 1.961.506 € 15 € 1,05 %
Aportació PUMSA 4.669.041 € 37 € 2,49 %
Atenció als ciutadans 1.635.858 € 13 € 0,87 %
Comerç, turisme i empresa 3.886.194 € 31 € 2,08 %
Comunicació 1.235.414 € 10 € 0,66 %
Cultura 10.896.985 € 86 € 5,82 %
Deute públic 29.689.479 € 234 € 15,86 %
Total 187.556.429 € 1.146,21 €