Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
/presupuestos/partidas/-/2018/custom/G 0 € 0 € 0,00 %
Administració financera i tributària 4.087.458 € 32 € 2,46 %
Administració general 10.163.220 € 80 € 6,11 %
Enllumenat públic 2.675.603 € 21 € 1,61 %
Ensenyament 21.855.770 € 172 € 13,14 %
Esport 5.428.737 € 43 € 3,26 %
Foment de l'ocupació 6.411.049 € 50 € 3,85 %
Fons de contingència 91.438 € 1 € 0,05 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 11.541.558 € 91 € 6,94 %
Medi ambient, jardins i sanejament 5.348.991 € 42 € 3,22 %
Participació ciutadana 2.735.480 € 22 € 1,64 %
Protecció i promoció social 13.844.760 € 109 € 8,32 %
Altres 1.250.095 € 10 € 0,75 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 11.322.694 € 89 € 6,81 %
Salubritat Pública 1.180.815 € 9 € 0,71 %
Seguretat i protecció civil 12.700.609 € 100 € 7,64 %
Transport públic 3.361.992 € 26 € 2,02 %
Òrgans de govern 1.623.895 € 13 € 0,98 %
Aportació Tecnocampus 1.985.239 € 16 € 1,19 %
Aportació PUMSA 12.370.472 € 97 € 7,44 %
Atenció als ciutadans 1.105.948 € 9 € 0,66 %
Comerç, turisme i empresa 2.309.182 € 18 € 1,39 %
Comunicació 1.308.031 € 10 € 0,79 %
Cultura 8.719.161 € 69 € 5,24 %
Deute públic 22.891.974 € 180 € 13,76 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €

Busca una partida específica