Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.087.458 € 32 € 3,00 %
Administració general 8.580.419 € 68 € 6,29 %
Enllumenat públic 2.488.045 € 20 € 1,82 %
Ensenyament 19.220.268 € 152 € 14,09 %
Esport 4.764.312 € 38 € 3,49 %
Foment de l'ocupació 3.039.179 € 24 € 2,23 %
Fons de contingència 600.262 € 5 € 0,44 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 8.547.898 € 68 € 6,27 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.017.161 € 32 € 2,94 %
Participació ciutadana 2.609.419 € 21 € 1,91 %
Protecció i promoció social 12.737.296 € 101 € 9,34 %
Altres 980.690 € 8 € 0,72 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.930.401 € 87 € 8,01 %
Salubritat Pública 1.089.320 € 9 € 0,80 %
Seguretat i protecció civil 12.317.894 € 98 € 9,03 %
Transport públic 3.055.266 € 24 € 2,24 %
Òrgans de govern 1.623.895 € 13 € 1,19 %
Aportació EPE TCM 1.983.062 € 16 € 1,45 %
Aportació PUMSA 6.101.204 € 48 € 4,47 %
Atenció als ciutadans 1.105.948 € 9 € 0,81 %
Comerç, turisme i empresa 1.600.364 € 13 € 1,17 %
Comunicació 1.190.095 € 9 € 0,87 %
Cultura 7.996.348 € 63 € 5,86 %
Deute públic 15.746.091 € 125 € 11,54 %
Total 136.412.297 € 1.081,55 €

Cerca una partida específica