Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 15,15 %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 15,15 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 1,52 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 1,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 6,54 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.817.658 € 172 € 6,54 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 14,53 %
Transferències corrents 48.433.883 € 381 € 14,53 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 0,53 %
Ingressos patrimonials 1.776.313 € 14 € 0,53 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 1,42 %
Transferències de capital 4.728.514 € 37 € 1,42 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 4,53 %
Actius financers 15.116.072 € 119 € 4,53 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 5,77 %
Passius financers 19.237.216 € 151 € 5,77 %
Total 333.378.341 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica