Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Administració financera i tributària 4.182.211 € 33 € 2,65 %
Administració general 8.817.818 € 70 € 5,58 %
Enllumenat públic 3.075.634 € 24 € 1,95 %
Ensenyament 20.291.200 € 161 € 12,84 %
Esport 5.218.243 € 41 € 3,30 %
Foment de l'ocupació 6.391.643 € 51 € 4,04 %
Fons de contingència 589.069 € 5 € 0,37 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 9.173.866 € 73 € 5,80 %
Medi ambient, jardins i sanejament 4.311.331 € 34 € 2,73 %
Participació ciutadana 3.410.148 € 27 € 2,16 %
Protecció i promoció social 15.042.366 € 119 € 9,52 %
Altres 964.281 € 8 € 0,61 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.883.648 € 86 € 6,89 %
Salubritat Pública 1.254.843 € 10 € 0,79 %
Seguretat i protecció civil 11.251.894 € 89 € 7,12 %
Transport públic 3.058.111 € 24 € 1,94 %
Òrgans de govern 1.898.859 € 15 € 1,20 %
Aportació Tecnocampus 1.985.609 € 16 € 1,26 %
Aportació EPE TCM 1.985.609 € 16 € 1,26 %
Aportació PUMSA 7.503.495 € 59 € 4,75 %
Atenció als ciutadans 1.168.589 € 9 € 0,74 %
Comerç, turisme i empresa 2.258.143 € 18 € 1,43 %
Comunicació 1.564.312 € 12 € 0,99 %
Cultura 8.049.600 € 64 € 5,09 %
Deute públic 23.706.135 € 188 € 15,00 %
Total 156.051.047 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica