Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 4.312.279,17 € 33,26 € 2,83 %
Administració general 12.274.956,88 € 94,67 € 8,05 %
Enllumenat públic 2.775.109,84 € 21,40 € 1,82 %
Ensenyament 20.078.970,06 € 154,86 € 13,17 %
Esport 4.891.099,99 € 37,72 € 3,21 %
Foment de l'ocupació 3.246.400,24 € 25,04 € 2,13 %
Fons de contingència 2.266.643,41 € 17,48 € 1,49 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 12.350.956,48 € 95,26 € 8,10 %
Medi ambient, jardins i sanejament 6.849.929,14 € 52,83 € 4,49 %
Participació ciutadana 1.740.238,35 € 13,42 € 1,14 %
Protecció i promoció social 13.882.160,94 € 107,07 € 9,11 %
Altres 1.149.632,16 € 8,87 € 0,75 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 15.232.944,00 € 117,48 € 9,99 %
Salubritat Pública 3.574.887,33 € 27,57 € 2,34 %
Seguretat i protecció civil 16.106.553,49 € 124,22 € 10,56 %
Transport públic 4.355.660,00 € 33,59 € 2,86 %
Òrgans de govern 2.009.140,19 € 15,50 € 1,32 %
Aportació Tecnocampus 293.731,00 € 2,27 € 0,19 %
Atenció als ciutadans 1.719.857,39 € 13,26 € 1,13 %
Comerç, turisme i empresa 1.525.880,31 € 11,77 € 1,00 %
Comunicació 1.308.369,26 € 10,09 € 0,86 %
Cultura 7.537.580,15 € 58,13 € 4,94 %
Deute públic 12.984.445,40 € 100,14 € 8,52 %
Total 152.467.425,18 € 1.175,89 €