Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 60.000,00 € 0,47 € 0,04 %
Administració general 431.270,42 € 3,34 € 0,26 %
Enllumenat públic 21.100,00 € 0,16 € 0,01 %
Ensenyament 4.282.161,39 € 33,21 € 2,61 %
Esport 635.785,06 € 4,93 € 0,39 %
Foment de l'ocupació 859.200,00 € 6,66 € 0,52 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 839.805,82 € 6,51 € 0,51 %
Ingressos genèrics 125.290.084,31 € 971,57 € 76,27 %
Medi ambient, jardins i sanejament 6.523.072,81 € 50,58 € 3,97 %
Participació ciutadana 87.250,00 € 0,68 € 0,05 %
Protecció i promoció social 8.021.582,35 € 62,20 € 4,88 %
Altres 247.527,69 € 1,92 € 0,15 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 12.891.857,26 € 99,97 € 7,85 %
Salubritat Pública 119.661,37 € 0,93 € 0,07 %
Seguretat i protecció civil 1.051.713,74 € 8,16 € 0,64 %
Transport públic 945.735,60 € 7,33 € 0,58 %
Comerç, turisme i empresa 805.481,16 € 6,25 € 0,49 %
Comunicació 5.019,86 € 0,04 € 0,00 %
Cultura 1.099.356,43 € 8,53 € 0,67 %
Deute públic 49.595,29 € 0,38 € 0,03 %
Total 164.267.260,56 € 1.273,82 €