Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 84.493 € 1 € 0,05 %
Administració general 302.997 € 2 € 0,16 %
Enllumenat públic 21.100 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 12.238.477 € 95 € 6,54 %
Esport 1.400.069 € 11 € 0,75 %
Foment de l'ocupació 5.043.774 € 39 € 2,70 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 1.256.988 € 10 € 0,67 %
Ingressos genèrics 143.246.043 € 1.117 € 76,55 %
Medi ambient, jardins i sanejament 1.593.935 € 12 € 0,85 %
Participació ciutadana 311.289 € 2 € 0,17 %
Protecció i promoció social 5.027.515 € 39 € 2,69 %
Altres 591.057 € 5 € 0,32 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.540.306 € 67 € 4,56 %
Salubritat Pública 182.597 € 1 € 0,10 %
Seguretat i protecció civil 1.051.262 € 8 € 0,56 %
Transport públic 945.736 € 7 € 0,51 %
Atenció als ciutadans 700.000 € 5 € 0,37 %
Comerç, turisme i empresa 2.316.212 € 18 € 1,24 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 2.135.456 € 17 € 1,14 %
Deute públic 122.405 € 1 € 0,07 %
Total 187.116.729 € 1.134,80 €