Explora el detalle

Partida Cantidad Por habitante %
Administració financera i tributària 189.118 € 2 € 0,16 %
Administració general 225.692 € 2 € 0,20 %
Enllumenat públic 16.547 € 0 € 0,01 %
Ensenyament 8.174.205 € 65 € 7,12 %
Esport 660.194 € 5 € 0,58 %
Foment de l'ocupació 387.197 € 3 € 0,34 %
Habitatge, urbanisme i vies públiques 145.261 € 1 € 0,13 %
Ingressos genèrics 87.039.543 € 697 € 75,83 %
Medi ambient, jardins i sanejament 651.792 € 5 € 0,57 %
Participació ciutadana 112.000 € 1 € 0,10 %
Protecció i promoció social 3.413.477 € 27 € 2,97 %
Altres 178.291 € 1 € 0,16 %
Recollida, tractament brossa i neteja viària 8.767.615 € 70 € 7,64 %
Salubritat Pública 61.954 € 1 € 0,05 %
Seguretat i protecció civil 2.847.065 € 23 € 2,48 %
Transport públic 812.241 € 7 € 0,71 %
Comerç, turisme i empresa 575.777 € 5 € 0,50 %
Comunicació 5.020 € 0 € 0,00 %
Cultura 513.900 € 4 € 0,45 %
Total 114.776.887 € 919,19 €