Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

79 %
Ingressos pressupostats 174 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Ingressos executats 138,85 M€
El 2019 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

62 %
Despeses pressupostades 174,03 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Despeses executades 108,08 M€
El 2019 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria