Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 agost 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

52 %
Ingressos pressupostats 203,23 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Ingressos executats 105,91 M€
El 2021 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

39 %
Despeses pressupostades 203,23 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Despeses executades 80,75 M€
El 2021 l'execució va ser del 78 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria