Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 10 juny 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

41 %
Ingressos pressupostats 204,37 M€
Pressupost inicial 155,41 M€
Ingressos executats 84,89 M€
El 2022 l'execució va ser del 78 %

Execució de despeses

27 %
Despeses pressupostades 204,37 M€
Pressupost inicial 155,41 M€
Despeses executades 55,51 M€
El 2022 l'execució va ser del 74 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria