Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.005.996 € 121 € 14,05 %
Serveis públics bàsics 32.650.571 € 263 € 30,57 %
Actuacions de protecció i promoció social 9.550.421 € 77 € 8,94 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.225.828 € 50 € 5,83 %
Actuacions de caràcter econòmic 4.931.359 € 40 € 4,62 %
Actuacions de caràcter general 38.456.142 € 310 € 36,00 %
Total 106.820.318 € 860,87 €

Cerca una partida específica