Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 15.746.091,13 € 124,00 € 11,54 %
Serveis públics bàsics 43.709.616,16 € 344,20 € 32,04 %
Actuacions de protecció i promoció social 15.846.348,37 € 124,79 € 11,62 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 33.070.247,49 € 260,42 € 24,24 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.291.102,55 € 41,67 € 3,88 %
Actuacions de caràcter general 22.748.890,80 € 179,14 € 16,68 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica